Guantanamera


Guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morir ma yo quiero
Et cantar mis versos del alma
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera

I'm a sincere man from the land of the palm trees
But before dying I wish to poor forth the poems of my soul
My verses are soft, soft green but also a flaming red
My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest
I want to share my faith with the worlds humble
A little mountain stream pleases me moRe, more than the ocean

Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanameaCaptcha
Liedje Trini Lopez Guantanamera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guantanameramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez Guantanamera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guantanamera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.