Songtekst van Trini Lopez: Shame And Scandal In The Family

Shame And Scandal In The Family


Woe is me, shame and scandal in the family
Woe is me, shame and scandal in the family

In Trinidad there was a family
With much confusion as you will see
There was a mama and a papa and a boy who was grown
He wanted to marry and have a wife of his own

He met a young girl who suited him nice
He went to his papa to ask his advice
His papa said, "Son, I have to say no
That girl is your sister but your mama don't know"

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

A week went by and the summer came down
And soon another girl on the island, he found
He went to his papa to name the day
His papa shook his head and this time he did say

"You can't marry this girl, I have to say no
That girl is your aunty but your granny don't know

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

Now, he went to his mama and covered his head
He told his mama what his papa had said
His mama, she laughed, she said, "Go man, go
Your daddy ain't your daddy but your daddy don't know"

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, worries, it worries me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

Hey, hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, hey, hey, woe is me, shame and scandal in the familyCaptcha
Liedje Trini Lopez Shame And Scandal In The Family is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shame And Scandal In The Familymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez Shame And Scandal In The Family downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shame And Scandal In The Family in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.