Songtekst van Trini Lopez: Sally Was A Good Old Girl

Sally Was A Good Old Girl


Sally used to carry
My books to school
(Sally was a good old girl)
Helped me with my homework
Cause I was a fool
(Sally was a good old girl)

If you wanted a kiss
Or a little bit of squeeze
She was always willing
And do her best to please

A girl made to love
And not made to tease
(Sally was a good old girl)

(CHORUS)

Sally was a good old girl
Sally was a good old girl
No matter what the request
She gave it her best
Sally was a good old girl

Now her folk was poor
And she helped all she could
(Sally was a good old girl)
The hardest working girl
In the neighborhood
(Sally was a good old girl)

Now she walked up and down
The street all day
Selling neckties
To the one who'd pay
They couldn't afford it
So she'd give em away
(Sally was a good old girl)

(CHORUS)

She was a favorite
With all the men
(Sally was a good old girl)
And all those women
Despised her then
(Sally was a good old girl)

All the girls talked of Sally
But Sally didn't care
She kept on working
And doing her share

She wind up married
To a millionaire
(Sally was a good old girl)

(CHORUS) 3XCaptcha
Liedje Trini Lopez Sally Was A Good Old Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sally Was A Good Old Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez Sally Was A Good Old Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sally Was A Good Old Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.