Frustrated


I can't believe it's happenin' again
This cycle goes so never ending
We're always back at this space it seems
And it's all because you;re unhappy with me

Cause no matter what I do
It's never enough for you
I break my neck but you don't see
I blame myself I think it's me
No matter what, what I say
You never feel differently
You want me here,
But you don't like what you see
When you look at me, at me

We've grown apart, happened some time
I'm here your there
Our souls no longer intertwined
And you hate the woman that I've become
But I'm strong and I've grown
And won't to be molded by anyone

Cause no matter what I do
It's never enough for you
I break my neck but you don't see
I blame myself I think it's me
No matter what, what I say
You never feel differently
You want me here,
But you don't like what you see
When you look at me
Cause no matter what I do
It's never enough for you
I break my neck but you don't see
I blame myself I think it's me
No matter what, what I say
You never feel differently
You want me here,
But you don't like what you see
When you look at me, at me

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
When you look at me, at me
Just take a look baby
I won't be changing
I like who I am
I can't live for you
I can't see myself changing
I like who I am
I can't live for you

Look at me [3x]

Cause no matter what I do
It's never enough for you
I break my neck but you don't see
I blame myself I think it's me
No matter what, what I say
You never feel differently
You want me here,
But you don't like what you see
When you look at me, at me

[Repeat to fade]Captcha
Liedje Vivian Green Frustrated is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frustratedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Frustrated downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frustrated in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.