Keep On Going


The days are overhelming
I swear I just can't tell if I'm
Coming or going, I wish I was all knowing
Cause I wanna fly, but what if I
Fall right on my face
But I can't stop here, I gotta face my fear
Or everyday before this was in vein

[Hook]

So I got to keep on going on
And I can't stop for notghing
So I got to keep going on and on and on

My anxiety is killing me
Sleepless nights I must defeat
Cause nothing's really wrong
Guess it just took so long
For me to get to the place, I wanted to be
Now that I'm here, I gotta face my fear
Or everyday before this was in vein

[Hook]

So I got to keep on going on
And I can't stop for notghing
So I got to keep going on and on and on

[Bridge]

I've gotta hold my head up high
Can't settle for just a little bit of sky
Can't be afraid to spread my wings and fly
I've gotta turn my dreams into life

[Hook]

So I got to keep on going on
And I can't stop for notghing
So I got to keep going on and on and onCaptcha
Liedje Vivian Green Keep On Going is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep On Goingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Keep On Going downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep On Going in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.