I Like It


Yes i like it, but i don't need it
'cause i like it, don't mean i need it
Yes i like it, but i don't need it
'cause i like it, don't mean i need it

I like the way you move
I like the way you talk
You have such a sweet way
I like to spend my days
With you, always the same
Such sweet consistency
But it's cool don't mess with it
Leave it just the way it is

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)
Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)

Ooo yeah it's mighty good
No need for me to find
I can separate the two
A boyfriend aint what i want

Yeah we can kick it baby
Just like the way we've been
I just need to be free
Don't need you to rescue me
No no

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)
Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)

No not me, don't wanna be in love
I just wanna be single and fabulous
Fine, independent woman, it's my time
The last thing on my mind is commiting to some guy

Too much, that i need to do
And im sorry to say but the list don't include you
And don't you say i didn't tell you what it was at first
Look at the situation
Take it for what it's worth

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Baby with you, it's quite alright
So much better then it's been with the other guys
But i don't need a label, just leave it alone
Don't wanna tie you down, your free to go

Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)
Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)

Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)
Yes i like it, but i don't need it (i don't wanna be your girlfriend)
'cause i like it, don't mean i need it (i don't wanna be your girlfriend)Captcha
Liedje Vivian Green I Like It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Like Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green I Like It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Like It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.