Sweet Thing


Tonight I wanted to have fun
I wanted to breakout, paint the town
Just me and the girls
But somehow you came apart of that simple equation
And all I'm thinkng about now is the love we could be making

I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything sweet sweet thing
Do you feel how much I want you
I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything be a sweet sweet thing
Do you feel how much I want to

Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you

Couldn't help but notice you
Your sitting right across the room
Your fine, your fly, just the right type seems like
It's not like my imagination to run wild
But there something about the energy your given me

I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything sweet sweet thing
Do you feel how much I want you
I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything be a sweet sweet thing
Do you feel how much I want to

Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you

I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything sweet sweet thing
Do you feel how much I want you
I could be your sweet thing yeah
I could be your sweet thing yeah, yeah
I can do anything be a sweet sweet thing
Do you feel how much I want to

Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout you
Cause I want you baby
And I know you feel it too
I'm crazy bout youCaptcha
Liedje Vivian Green Sweet Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweet Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vivian Green Sweet Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweet Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.