Prison Shoe Romp


are ya listenin' boy the man he hung see
you've heard it said that's what he done for me
did ya hear that girl -- the man he calls your name
you best go to him it's he not me can loose your chains
then we'll commence to walk sometime in prison shoes
we'll walk an walk an walk away our blues

ida done better
from cradle to coffin
in between there's just too much walkin'
i ain't no odd man out -- junk hiding junk
i ain't nothin' to speak of
just put it in the back an leave it off the rack
no i ain't what you're used to

did ya taste that boy
that blood is as sweet as wine
yeh i got it on me all the time
we'll do some runnin' too
you me an ruby-lu
spin black blades an i'll unwind
just let me go to sleep the lord my soul to keep
don't talk just keep it on your mind

can't you see that sun shinin' in your face has the same
he came an took your place
but you don't give a rip an down to hell you slip
you squack and squack boy you lost your gripCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower Prison Shoe Romp przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Prison Shoe Romp, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Prison Shoe Romp. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Prison Shoe Romp w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.