South Pennsylvania Waltz


I ain't afraid of your laughin'
nor afraid of your fist
come on with it brother
your sweet betrayal kiss

I ain't a scared of you no more
nor the scars upon your wrists
these bullets you've been shootin' at me
yeah, they all fall short an' miss
oh, brother

get your boots on boy an' get on out
an' make your leavin' quick
this shack you built is on my land
it's comin' down brick by brick
oh, brother

oh my darlin' oh my girl
again I made you cry
I got a mean man in me
yeah, I guess that's why
oh, brotherCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower South Pennsylvania Waltz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke South Pennsylvania Waltz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki South Pennsylvania Waltz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower South Pennsylvania Waltz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.