Silver Saddle


tonight you've caught your breath
you've lost your american spirit
if only i could catch my death yeah
jus' give me long enough to fear it

her talk ain't like the other girls
she takes my livin' at a glance
we hear the locust's rasp back and forth
an' through the thoughts the past does dance

do i waste my time
yeah well you know it
an' as i stroll through the room
see my features show it

feel the hand on my shoulder
yeah it calls me to dwell
take a breath hard an' clear yeah
like a hammer on a church bellCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower Silver Saddle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Silver Saddle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Silver Saddle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Silver Saddle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.