Scrawled In Sap


o the sky grey orange
an the walls stained blue
an i laid right down on the golden satin with you
into sween dark circles of beautiful eyes

i go round
o lord
i go round

will you tell me once again
cream white skin
you are my friend
i seen you walkin' and your white hips sway
o girl i will have you no more

to the moan in your voice
not a charm do you lack
your skin to touch as a black ravens back
but i cannot go far with these words as they rhyme
as to tell, of the pleasure, your hand in mine

an i pray as i say this song in this way
that your eyes they would close an your head begin to sway
an you'll feel how he heals with his blood on our skin
i am yours lady scrawled an thin

will you tell me once again
cream white skin
you are my friend
i seen you walkin' in your husband's way
girl i will have you moreCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower Scrawled In Sap przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Scrawled In Sap, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Scrawled In Sap. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Scrawled In Sap w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.