Straw Foot


i guess you didn't hear me
when i told you for the first time
well don't you worry
it won't be the last
all i need a floorboard
an' a wooden shoe
step aside an' let my lady through

hey foot, straw foot
low we lay 'em down
hey foot, straw foot
up an' back around

see the high priest
he took my place
when the judge looks to me
he saw his son's face
not gonna join you in
your tower of babble, boy
tired o' that talkin'
i'm sick o' that noise

hey foot, straw foot
Low we lay 'em down
hey foot, straw foot
Coverin' ground

i'm not alone
an' looks can be deceivin'
when we get down to it
you're talkin' when you
should be leavin'
i've been to nebraska
it reminded me of spain
all the questions loaded
all my answers same

hey foot, straw foot
Low we lay 'em down
Hay foot, straw foot
Coverin' ground

let us not mince our words
let's say it true this time
i need your forgiveness
just like you need mine
tell me how it is that
you don't want what he's given
it ain't no sin son
to be forgiven

hey foot, straw foot
low we lay 'em down
hey foot, straw foot
all over townCaptcha
Piosenkę 16 Horsepower Straw Foot przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Straw Foot, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Straw Foot. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Horsepower Straw Foot w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.