Blues In G Minor


Take my hand
Don't let me be
Nobody knows me better than you
Stay with me
You can help me through
Nobody knows me better than you
I know crying is useless
But I don't I don't want it to end this way
Cause I love you I need you I want you
Don't ever walk away
Share my life
Like you used to do
Nobody knows me better than you
I know crying is useless
But I don't I don't want it to end this way
Cause I love you I need you I want you
Don't ever walk awayCaptcha
Piosenkę Alcazar Blues In G Minor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blues In G Minor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blues In G Minor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alcazar Blues In G Minor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.