Blues In G Minor


Take my hand
Don't let me be
Nobody knows me better than you
Stay with me
You can help me through
Nobody knows me better than you
I know crying is useless
But I don't I don't want it to end this way
Cause I love you I need you I want you
Don't ever walk away
Share my life
Like you used to do
Nobody knows me better than you
I know crying is useless
But I don't I don't want it to end this way
Cause I love you I need you I want you
Don't ever walk awayCaptcha
Liedje Alcazar Blues In G Minor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blues In G Minormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Blues In G Minor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blues In G Minor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.