Words Of Flesh


Believe my lies

Scream! Babylon, reaching God falling now to the ground
Men bristle upon the earth hate and fear, God divides
(Words become flesh)
Words forgotten, never karned, no way out from this cell
Human words, holy will, evil talk may unites
Flesh become words!

Words of Eden, without end nor time
The world is dead for the closest son of God
Forgive, what cannot even be conceived
Walls do not exist without sight

And from the dark they rise
Born in sickness
The serpent tongue reveals
Lit in darkness

To reach the language of her procreator
Her tongues knew not but the cum of her progenitor

"God where are you?", now she says
Nothing but the words of yours', grunts of joy, sights of pain, Jesus lives
Swallowing origins, no words, no flesh bitch, kneeling down, learning Hell
Free or chained, without words, a dead God thrones above a dead worldCaptcha
Piosenkę Arkhon Infaustus Words Of Flesh przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Words Of Flesh, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Words Of Flesh. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arkhon Infaustus Words Of Flesh w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.