Is Your Soul For Sale


All those simple songs we sang
And the Christmas we spent yesterday,
When we danced the night away
All my make-up it ran,
And caused our love to fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away
Oh London town is burning
And the mice and men are running
But nothing, oh nothing can tear us apart
London town is burning
and the New York lights are laughing,
But nothing oh nothing can tear us apart

Is your soul for sale
Is your soul for sale

All those simple songs we sang,
Are the same songs we sang yesterday
When we danced the night away,
All my make-up it ran,
And caused our love to fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away

Is your soul for sale
Is your soul for sale

Painters paint to spite us
Love isn't love
When lies divide us
london town is burning
And the men and mice are running
But nothing, oh nothing can tear us apart London town is burning
And the New York lights are laughing,
But nothing oh Nothing can tear us apart

London town is burning
And the men and mice are running
But nothing oh nothing can tear us apart
London town is burning
And the New York lights are laughing
but nothing oh nothing can tear us apartCaptcha
Piosenkę Babylon Zoo Is Your Soul For Sale przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is Your Soul For Sale, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is Your Soul For Sale. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babylon Zoo Is Your Soul For Sale w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.