Is Your Soul For Sale


All those simple songs we sang
And the Christmas we spent yesterday,
When we danced the night away
All my make-up it ran,
And caused our love to fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away
Oh London town is burning
And the mice and men are running
But nothing, oh nothing can tear us apart
London town is burning
and the New York lights are laughing,
But nothing oh nothing can tear us apart

Is your soul for sale
Is your soul for sale

All those simple songs we sang,
Are the same songs we sang yesterday
When we danced the night away,
All my make-up it ran,
And caused our love to fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away,
We fade away

Is your soul for sale
Is your soul for sale

Painters paint to spite us
Love isn't love
When lies divide us
london town is burning
And the men and mice are running
But nothing, oh nothing can tear us apart London town is burning
And the New York lights are laughing,
But nothing oh Nothing can tear us apart

London town is burning
And the men and mice are running
But nothing oh nothing can tear us apart
London town is burning
And the New York lights are laughing
but nothing oh nothing can tear us apartCaptcha
Liedje Babylon Zoo Is Your Soul For Sale is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is Your Soul For Salemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Is Your Soul For Sale downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is Your Soul For Sale in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.