Silence Within


Give me some words
My swan of the night
Anyway I'll fail to catch
A faint touch of your light

Bury within me the shades of the past
Give birth to red-blazing sun
Cut the veil off my eyes

Come drown me silently and take with you
The fears that left me motionless
A sudden breeze with rains of silver dust
Return your tears into pearls of grace

To end my disguise
I fall by your side
Only to give myself up
For the glow of your eyes

So be this my creed, my own destiny
To be one with the queen of the swans
End up my life
Start a new one

Come down me silently and take with you
The fears that left me motionless
A sudden breeze with rains of silver dust
Return your tears to pearls of graceCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery Silence Within przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Silence Within, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Silence Within. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery Silence Within w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.