Keep On Moving


Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found, where I can't be found
Lord they coming after me

I've been accused on my mission
JAH knows you shouldn't do
For hanging me they were willing yeah! yeah!
And that's why I've got to get on thru
Lord they coming after me

Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found
Lord they're coming after me

I know someday we'll find that piece
Of land somewhere not nearby Babylon
The war will soon be over and Africa
Will unite the children who liveth in
Darkness have seen the great light

I've got two boys and a woman
And I know they won't suffer now
JAH forgive me for not going back
But I'll be there anyhow
Yes I'll be there anyhow

Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found, where I can't be found
Lord they coming after meCaptcha
Piosenkę Bob Marley Keep On Moving przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep On Moving, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep On Moving. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Keep On Moving w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.