Sun Is Shining


Sun is shining, the weather is sweet, yeah
Make you wanna move your dancing feet now

When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too
To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?

Sun is shining, the weather is sweet yeah
Make you wanna move your dancing feet now
When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too
To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?

Do you believe me? (x 5)

I'm a rainbow too (x 7)

But to the rescue, here I am
Want you to know just if you can,
here I stand

To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?
[Sun is shining, the weather is sweet yeah
Make you wanna move your dancing feet now]

To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?
[When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too]Captcha
Piosenkę Bob Marley Sun Is Shining przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sun Is Shining, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sun Is Shining. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Sun Is Shining w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.