Keep On Moving


Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found, where I can't be found
Lord they coming after me

I've been accused on my mission
JAH knows you shouldn't do
For hanging me they were willing yeah! yeah!
And that's why I've got to get on thru
Lord they coming after me

Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found
Lord they're coming after me

I know someday we'll find that piece
Of land somewhere not nearby Babylon
The war will soon be over and Africa
Will unite the children who liveth in
Darkness have seen the great light

I've got two boys and a woman
And I know they won't suffer now
JAH forgive me for not going back
But I'll be there anyhow
Yes I'll be there anyhow

Lord I got to keep on moving
Lord I got to get on down
Lord I've got to keep on moving
Where I can't be found, where I can't be found
Lord they coming after meCaptcha
Liedje Bob Marley Keep On Moving is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep On Movingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Keep On Moving downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep On Moving in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.