Soul Rebel


I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer
I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer

See the morning sun, the morning sun
On the hillside
If you're not living good, travel wide
You gotta travel wide
Said I'm a living man
And I've got work to do
If you're not happy, children
Then you must be blue
Must be blue, people say

I'm a rebel, let them talk,
Soul rebel, talk won't bother me
I'm a capturer, that'w what they say
Soul adventurer, night and day
I'm a rebel, soul rebel
Do you hear them lippy
I'm a capturer, gossip around the corner
Soul adventurer How they adventure on me

But, see the morning sun, the morning sun
On the hillside
If you're not living good, travel wide
You gotta travel wide
Said I'm a living man
I've got work to do
If you're not happy, then you must be blue
Must be blue, people say

I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer
Do you hear me
I'm a rebel, rebel in the morning
Soul rebel, rebel at midday timeCaptcha
Piosenkę Bob Marley Soul Rebel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Soul Rebel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Soul Rebel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Soul Rebel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.