Turn Your Lights Down Low


Turn your lights down low
And pull your window curtains;
Oh, let Jah moon come shining in -
Into our life again,
Sayin': ooh, it's been a long, long (long, long, long, long) time;
I kept this message for you, girl,
But it seems I was never on time;
Still I wanna get through to you, girlie,
On time - on time
I want to give you some love (good, good lovin');
I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin')
Oh, I - oh, I - oh, I,
Say, I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin'):
Turn your lights down low;
Never try to resist, oh no!
Oh, let my love come tumbling in -
Into our life again,
Sayin': ooh, I love ya!
And I want you to know right now,
I love ya!
And I want you to know right now,
'Cause I - that I -
I want to give you some love, oh-ooh!
I want to give you some good, good lovin';
Oh, I - I want to give you some love;
Sayin': I want to give you some good, good lovin':
Turn your lights down low, wo-oh!
Never - never try to resist, oh no!
Ooh, let my love - ooh, let my love come tumbling in -
Into our life again
Oh, I want to give you some good, good lovin' (good, good lovin')Captcha
Piosenkę Bob Marley Turn Your Lights Down Low przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Turn Your Lights Down Low, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Turn Your Lights Down Low. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Turn Your Lights Down Low w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.