Soul Rebel


I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer
I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer

See the morning sun, the morning sun
On the hillside
If you're not living good, travel wide
You gotta travel wide
Said I'm a living man
And I've got work to do
If you're not happy, children
Then you must be blue
Must be blue, people say

I'm a rebel, let them talk,
Soul rebel, talk won't bother me
I'm a capturer, that'w what they say
Soul adventurer, night and day
I'm a rebel, soul rebel
Do you hear them lippy
I'm a capturer, gossip around the corner
Soul adventurer How they adventure on me

But, see the morning sun, the morning sun
On the hillside
If you're not living good, travel wide
You gotta travel wide
Said I'm a living man
I've got work to do
If you're not happy, then you must be blue
Must be blue, people say

I'm a rebel, soul rebel
I'm a capturer, soul adventurer
Do you hear me
I'm a rebel, rebel in the morning
Soul rebel, rebel at midday timeCaptcha
Liedje Bob Marley Soul Rebel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soul Rebelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Soul Rebel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soul Rebel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.