Sun Is Shining


Sun is shining, the weather is sweet, yeah
Make you wanna move your dancing feet now

When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too
To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?

Sun is shining, the weather is sweet yeah
Make you wanna move your dancing feet now
When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too
To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?

Do you believe me? (x 5)

I'm a rainbow too (x 7)

But to the rescue, here I am
Want you to know just if you can,
here I stand

To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?
[Sun is shining, the weather is sweet yeah
Make you wanna move your dancing feet now]

To the rescue, here I am
Want you to know, y'all, can you understand?
[When the mornin´ gather the rainbow,
Want you to know, I'm a rainbow too]Captcha
Liedje Bob Marley Sun Is Shining is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sun Is Shiningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Sun Is Shining downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sun Is Shining in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.