Mad Lucas


Idiots & palsied
Blink in corners we leave

Know you like to be seen
Moral insanities

Arise, wash your face
From cinder and soot
You're a nuisance
And I Don't like Dirt

Tale of cities
Hermit of Redcoat's green

Hermit of Redcoat's green
Open Sesame

Eternal Providence
Open SesameCaptcha
Piosenkę Breeders Mad Lucas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mad Lucas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mad Lucas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Mad Lucas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.