Mad Lucas


Idiots & palsied
Blink in corners we leave

Know you like to be seen
Moral insanities

Arise, wash your face
From cinder and soot
You're a nuisance
And I Don't like Dirt

Tale of cities
Hermit of Redcoat's green

Hermit of Redcoat's green
Open Sesame

Eternal Providence
Open SesameCaptcha
Liedje Breeders Mad Lucas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mad Lucasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Breeders Mad Lucas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mad Lucas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.