Demons


If you become a nobody
Lying to your family
Who would you be?

And life has gone into reverse
Re-living every hurt
Along the way

(ohhhhhh)

Everything that you fear
Is calling you and drawing near
Search my world but I can't find you
You standing there but I can't touch you
Try to talk but the words are just not there
I can feel a sense of danger
You stare at me like I'm a stranger
Paralysed and you don't seem to care
The demons in my dreams

Wake me up and lets go, yeah
I'm about to explode, yeeeeeahCaptcha
Piosenkę Brian McFadden Demons przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Demons, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Demons. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McFadden Demons w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.