Uncomplicated


I live my life for the simple things
I don't wanna price for getting in the ring
Will do it anyway
What have I got to lose?

What you see is what you get
But there's a little bit more
That you haven't seen yet
I've kept hidden away for a rainy day

Oh, I will, always pledge allegence
To my, family and friends

Uncomplicated that is what I am
A little bit jaded
I should've walked before I ran
I can't perform miracles but I'll do what I can
Uncomplicated

I'm not here to try and gain respect
But I appreciate all the breaks I get
I'm gonna cherish every day like it's my last (like it's my last)
I was taught to stay down to earth
And I think I've learnt what that's really worth
And I'm telling you what you already know

Come on with me we can live forever
Let's make the dream come true

Uncomplicated that is what I am
A little bit jaded
I should've walked before I ran
I can't perform miracles but I'll do what I can
Uncomplicated

The sun's burning there through the trees
I'm having a moment that's so cool
I'd like to freeze
So then I'd have it for another day
When I'm, so far, away
Yeah

Uncomplicated that is what I am
I'm a little frustrated just like every man
Can't walk on water but I'll drink the well dry
Uncomplicated

Uncomplicated that is what I am (uncomplicated)
A little bit jaded
Should have I walked before I ran (uncomplicated)
I cant perform miracles but I'll do what I can
UncomplicatedCaptcha
Piosenkę Brian McFadden Uncomplicated przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Uncomplicated, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Uncomplicated. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McFadden Uncomplicated w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.