St Louis Blues


I hate to see that evening sun go down,
I hate to see that evening sun go down,
'Cause my lovin' baby done left this town
If I feel tomorrow, like I feel today,
If I feel tomorrow, like I feel today,
I'm gonna pack my trunk and make my getaway
Oh, that St Louis woman, with her diamond rings,
She pulls my man around by her apron strings
And if it wasn't for powder and her store-bought hair,
Oh, that man of mine wouldn't go nowhere
I got those St Louis blues, just as blue as I can be,
Oh, my man's got a heart like a rock cast in the sea,
Or else he wouldn't have gone so far from me
I love my man like a schoolboy loves his pie,
Like a Kentucky colonel loves his rocker and rye
I'll love my man until the day I die, Lord, Lord
I got the St Louis blues, just as blue as I can be, Lord, Lord!
That man's got a heart like a rock cast in the sea,
Or else he wouldn't have gone so far from me
I got those St Louis blues, I got the blues, I got the blues, I got the blues,
My man's got a heart like a rock cast in the sea,
Or else he wouldn't have gone so far from me, Lord, Lord!
Another version

Got St Louis bluesblue as I can be;
There's two people in this world I just can't stand;
There's two people in this world I just can't stand;
That's a two-faced woman and a lyin' man;
I'm gonna leave this town walkin', talkin' to myself;
I'm gonna leave this town walkin', talkin' to myself;
Because the sweet woman I love, she belongs to somebody else
C (The following verse is so heavily scatted that it is virtually incomprehensible)
[Oh, I say, look here, sweet mama, someday your papa's
When that big old hound comes around
And when that big old piece of hound comes
He's sure gonna leave this town]
I'm goin' back to Chicago to have my hambone boiled;
I'm goin' way back to Chicago to have my hambone boiled;
Because these women in New York City let my good hambone spoil
I got the StLouis blues, sweet mama, got St Louis blues, just blue,
Blue as I can be, St Louis blues; baby,
Aw, your daddy got St Louis blues, sweet mama,
All those blues, I'm blue as I can be
Version 3
I hate to see that evenin' sun go down,
I hate to see that evenin' sun go down,
'Cause my baby has left this town
If I'm feelin' tomorrow, just like I feel today,
If I'm feelin' tomorrow, like I feel today,
I'll pack my trunk and make my get-away
St Louis woman, with all her diamond rings,
Stole that man of mine, by her apron strings;
If it wasn't for powder, and her store-bought hair,
That man I love wouldn't've gone nowhere!
Nowhere!
I've got the St Louis blues, just as blue as I can be;
Lord, that man's got a heart like a rock cast in the sea,
Or else he wouldn't have gone so far from me!
Gee, I love that man like a school boy loves his pie,
Just like an old Kentucky colonel loves his rock and rye,
I guess I'll love that man until the day I dieCaptcha
Piosenkę Cab Calloway St Louis Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke St Louis Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki St Louis Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cab Calloway St Louis Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.