She Is Here


Gifts of silver and coal
Cold front moving like a snail
Crisp skin, broken legs, "she's here"
You've killed summer, lady luck is a fucking whore
Made in Mississippi , play me your blues old man
Tinted red sunglasses are your best friend
Stained green sheets are Benedict Arnold, "she's here"
I love those moments , still yet hostile
Arctic season, slow yet fierceCaptcha
Piosenkę Cable She Is Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Is Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Is Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cable She Is Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.