From Dance To Fall


You are on a way, leaving me in a flood of emotions
spluttered me with wild voluptious dance
Illumining the sky with a crimson dawn
And still drunk with dusk and your embrace I lie beyond Lord's Grace
Enshrouded with your black velvet lace

As Light burns my flesh to make me fall on my knees
A final scream of return before it makes my soul to descend to the bowels of
the abyss

[June 2000]Captcha
Piosenkę Celestial Crown From Dance To Fall przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke From Dance To Fall, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki From Dance To Fall. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Celestial Crown From Dance To Fall w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.