Roxie


[Roxie]

The name on everybodies lips is gonna be: Roxie
The lady raking in the chips is gonna be: Roxie
I'm gonna be a celebrity,
That means somebody everyone knows,
They're gonna recognise my eyes, my hair,, my teeth, my boobs, my nose

From just some dumb mechanics wife, I'm gonna be: Roxie
Who says that murder's not an art?
And who incase she doesn't hang,
Can say she started with a bang?
Roxie Hart!

[She laughs]

Boys?

[Men]

They're gonna wait outside in line to get to see,

[Roxie + Men]

Roxie!

[Roxie]

Think of those autographs I'll sign:
Good luck to ya'

[Men]

Roxie!

[Roxie]

And I'll appear in a lavaliere that goes all the way down to my waist

[Men]

Here a ring, there a ring
Everywhere a ring-a-ling

[Roxie]

But always in the best of taste!

[Roxie] - Spoken

Mmmmmmmm, I'm a star!

And the audience loves me And I love them And they love me for loving them, And I love them for loving me And
We love each other That's because none of us
Got enough love in our childhoods
And that's showbiz
Kid!

[Men]

She's giving up her hum-drum life

[Roxie]

I'm gonna be, sing it!

[Men+Roxie]

Roxie!

[Men]

She made a scandal and an start

[Roxie]

And Sophie Tucker will shit I know,
To see her name get billed below,
Roxie Hart!

[Men]

Roxie (x7)Captcha
Piosenkę Chicago The Musical Roxie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Roxie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Roxie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chicago The Musical Roxie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.