Tekst piosenki Chris Young: Gettin' You Home (The Black Dress Song)

Gettin' You Home (The Black Dress Song)


Tuxedo waiters, black ties
White tablecloths and red wine
We've been plannin' this night
Lookin' forward to it for some time

Honey, I know you love gettin' dressed up
And you know I love showin' you off
Watchin' your baby blue eyes
Dancin' in the candlelight glow
All I can think about is gettin' you home

Walkin' through the front door
Seein' your black dress hit the floor
Honey there sure ain't nothing
Like you lovin' me all night long
And all I can think about is gettin' you home

I don't need this menu, no I don't
I already know just what I want
Did I hear you right? Did you tell me
Go pay the waiter and let's leave?

Honey, I know by that look in your eyes
And your hand drawin' hearts onto mine
That our night out of the house
Ain't gonna last too long
When all you can think about is gettin' me home

Walkin' through the front door
Seein' your black dress hit the floor
Honey there sure ain't nothing
Like you lovin' me all night long
And all I can think about is gettin' you home

Walkin' through the front door
Seein' your black dress hit the floor
Honey there sure ain't nothing
Like you lovin' me all night long
And all I can think about is gettin' you homeCaptcha
Piosenkę Chris Young Gettin' You Home (The Black Dress Song) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gettin' You Home (The Black Dress Song), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gettin' You Home (The Black Dress Song). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young Gettin' You Home (The Black Dress Song) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.