Tomorrow


Tomorrow
Will bring me sorrow
Say you
Say you love me
But will
Your change your mind
But
Tomorrow
Will bring me sorrow
Say you
Say you love me
But will
Your change your mind
Woooh

I, I
Get this strange rejection
Every time
I look in your direction
Tell me am I
Just imagining it
Oohh
Tell me
Will the pieces still fit

Tomorrow
Will bring me sorrow
Say you
Say you love me
But will
Your change your mind
Tomorrow
Will you bring me sorrow
Say you
Say you love me
Woooh

I pray it's in my mind
I pray
I'm reading you wrong
I know these answers
Are hard to find
Please tell me
I'm wrong

Tomorrow
Will you bring me sorrow
Say you
Say you love me
Will you change your mind
Tomorrow
Will you bring me sorrow
Say you
Say you love me
Wooh

I, I, I
But
Tomorrow
Will bring me sorrow
Say you
Say you love me
But will
Your change your mind
WooohCaptcha
Piosenkę Chris Young Tomorrow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tomorrow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tomorrow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young Tomorrow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.