Lay It On Me


Well, they say your kiss is like forbidden fruit,
One taste of your sweet strawberry lips,
And I'll be hooked on you, they
Say one day just like a dog,
You'll own me I say lay it on meI'm six foot four and tough as a man can be,
I ain't scared of much, I'll buck right up, there's a fightin' side of me,
They say I'll turn to putty and you'll mold me, well lay it on me,

(Chorus)

You might be more then I can stand, after all honey,
I'm just one man, I might wind up sad, beat down and lonely, but
I'm watching the way them jeans low ride, your belly button ring and big blue eyes,
And I can ahrdly wait for you to hold me,
Come on and lay it on me, well,
That "born to break hearts" tattoo don't faze me,
So, stroll your sweet self over here, and
Bring me to my knees, and we'll see who comes out on top,
Now won't we, lay it on me, you might be more then I can stand,
After all honey, I'm just one man, I might wind up sad,
Beat down and lonely, but I'm watching the way them jeans low ride,
Your belly button ring and big blue eys, and I can hardly wait for you to hold me,
Come on and lay it on me, well, lay down
The lawor lay it all on the line, girl I don't care as long as you lay your body next to mine,
And if your afraid of falling,
Darlin' don't be come on and lay it on me, I say lay it on me, come on lay it on meCaptcha
Piosenkę Chris Young Lay It On Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lay It On Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lay It On Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chris Young Lay It On Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.