Tekst piosenki Del Shannon: Keep Searchin' (We'll Follow The Sun)

Keep Searchin' (We'll Follow The Sun)


No one will understand what I've gotta do
I've gotta find a place to hide with my baby by my side
She's been hurt so much, they treat her mean and cruel
They try to keep us far apart, there's only one thing left we can do

We gotta keep searchin', searchin', find a place to hide
Searchin', searchin', she'll be by my side
If we gotta keep on the run we'll follow the sun-ah, wee-ooh
Follow the sun-ah, wee-ooh

Doesn't matter, doesn't matter what people might say
She's mine and I'm gonna take her anyway

Gotta keep searchin', searchin', find a place to stay
Searchin', searchin', every night and day
If we gotta keep on the run, we'll follow the sun-ah, wee-ooh
Follow the sun-ah, wee-ooh

REPEAT CHORUS #1

Follow the sun-ah, Follow the sun-ah, Follow the sunCaptcha
Piosenkę Del Shannon Keep Searchin' (We'll Follow The Sun) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep Searchin' (We'll Follow The Sun), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep Searchin' (We'll Follow The Sun). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Del Shannon Keep Searchin' (We'll Follow The Sun) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.