Little Town Flirt


here she comes, that little town flirt
you're fallin for her and your gonna get hurt
yeah i know she's gonna treat you wrong,
so your heart just better be strong

cos you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirt

here she comes, just look at that style
she's lookin at you, giving you that smile
yeah i know it's so hard to resist
the temptation of her tender red lips

but you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirt

i know, how you feel, you think her love is real
you think this tiem she'll be sincere
but she thinks you gotta paper heart
when she starts to tear it apart

you can get a hurt, hurt hurt hurt
yeah you can get a hurt hurt hurt hurt hurt
foolin around, with that little town flirtCaptcha
Piosenkę Del Shannon Little Town Flirt przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little Town Flirt, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little Town Flirt. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Del Shannon Little Town Flirt w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.