Songtekst van Del Shannon: Keep Searchin' (We'll Follow The Sun)

Keep Searchin' (We'll Follow The Sun)


No one will understand what I've gotta do
I've gotta find a place to hide with my baby by my side
She's been hurt so much, they treat her mean and cruel
They try to keep us far apart, there's only one thing left we can do

We gotta keep searchin', searchin', find a place to hide
Searchin', searchin', she'll be by my side
If we gotta keep on the run we'll follow the sun-ah, wee-ooh
Follow the sun-ah, wee-ooh

Doesn't matter, doesn't matter what people might say
She's mine and I'm gonna take her anyway

Gotta keep searchin', searchin', find a place to stay
Searchin', searchin', every night and day
If we gotta keep on the run, we'll follow the sun-ah, wee-ooh
Follow the sun-ah, wee-ooh

REPEAT CHORUS #1

Follow the sun-ah, Follow the sun-ah, Follow the sunCaptcha
Liedje Del Shannon Keep Searchin' (We'll Follow The Sun) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep Searchin' (We'll Follow The Sun)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Del Shannon Keep Searchin' (We'll Follow The Sun) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep Searchin' (We'll Follow The Sun) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.