Angels Crying


I should be far down the road but I'm not
Something's holding me back like a wild boar attack
and I've got you by my side but you're not
Do you remember when we thought there
was no end a shooting star around the sky
Do you remember when you were from heaven sent
how far the wind could make me fly
Angels crying, when you're far away from me
Always trying, I will make you see
Angels crying, when you're far away from me
No deniying,we were ment to be
I tumbled from the sky where I was soaring so high
never thought that I could fall back to the ground
Somewhere along the ride I found
that we can't stop the tide
it is time for me to buy another round
Do you remember when we thought there was no end
a shooting star around the sky
Do you remember when you were from heaven sent
how far the wind could make me fly
Angels crying,when you're far away from me
Always trying,I will make you see
Angels crying,when you're far away from me
No deniying,we were ment to beCaptcha
Piosenkę E-Type Angels Crying przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angels Crying, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angels Crying. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Angels Crying w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.