Hold Your Horses Tonight


Hold your horses tonight, Let's go wild for a night
Hold your horses tonight, Lose control for a night
'til the morning comes

So here it comes again
You'll love it when you hear it
Cause we're leaving now
We'll never look back

We're on the move again
Join in or step aside
We go for all time high
And that's what we're gonna reach

We're going loco, time to go insane
All common sense is going down the drain
We're going loco, time to go insane
All common sense is going down the drain

Hold your horses tonight, everybody's here now
Let's go wild for a night, 'til the morning comes
Hold your horses tonight, everybody's here now
Lose control for a night, 'til the morning comes

We're going loco, time to go insane
All common sense is going down the drain
We're going loco, time to go insane
All common sense is going down the drain

Hold your horses tonight, everybody's here now
Let's go wild for a night, 'til the morning comes
Hold your horses tonight, everybody's here now
Lose control for a night, 'til the morning comesCaptcha
Piosenkę E-Type Hold Your Horses Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hold Your Horses Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hold Your Horses Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Hold Your Horses Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.