Jerusalem


In this city of peace
I have seen none
and these ancient prophecies
say we all will be as one
though the walls will hold the hatred in
your streets still call my name
oh, I bid you peace, jerusalem

these seven hills will be your resting place
our sons and our daughters
may never feel the grace
within the towers,
within the halls of this town
this prodigal son has come full circle
one full circle around

CHORUS

our children will lay on your hills
our fathers will find us and comfort us still
blood of the centuries,
you have seen enough
but there is a time for love
within the towers,
within the halls of this town
this prodigal son has come full circle
one full circle around

CHORUS

(our sons and our daughters

will lay on your hills) jerusalem

(our fathers will find us

and comfort us now) jerusalem

(our sons and our daughters

will lay on your hills) jerusalem

(our fathers will find us
and comfort us then) jerusalemCaptcha
Piosenkę Eddie From Ohio Jerusalem przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jerusalem, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jerusalem. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddie From Ohio Jerusalem w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.