Leaves me Wondering


I sit and stare at you and wonder, how I'd feel if you weren't here
I think you're scared of going under, so much more than you appear
It's not that I would be more capable than you would
I'd go on, that I know
I just wonder how my life would be without you,
So do you I suppose,
So do you I suppose,

It leaves me wondering if you love me,
It leaves me wondering if I care
It leaves me wondering if you love me,
and it leaves me wondering if I care

Common decency requires me not to act on how I feel,
Common sense conspires to warn me to behave in spite of me,
So I impose on you the thoughts that lie within me
Be they mine
Be they yours
Trying to guess what you are thinking when you're silent
But I can't be sure,
No I can't be sure

It leaves me wondering if you love me,
It leaves me wondering if I care
It leaves me wondering if you love me,
and it leaves me wondering if I care

Do I care?
Are we so beyond repair?
Or is everything okay?
When I leave it up to you
You don't tell me either way

It leaves me wondering if you love me,
It leaves me wondering if I care
It leaves me wondering if you love me,
and it leaves me wondering if I care

It leaves me wondering if you love me,
It leaves me wondering if I care
It leaves me wondering if you love me,
and it leaves me wondering if I careCaptcha
Piosenkę Eleanor McEvoy Leaves me Wondering przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Leaves me Wondering, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Leaves me Wondering. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eleanor McEvoy Leaves me Wondering w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.