Real


I'll Write This Message To Myself
In Case I'll Listen
I've Learned A Lesson For Myself
About How I'm Living
I've Tried, I've Tried To Get Away
But Always End Up Broken
I've Lied, I've Lied To My Own Face,
Not Hearing What Was Spoken
That's How I Feel,and I See It's Real
That's How I Feel, And I See It's Real
And If I Ever Sober Up I'll Look For What I'm Missing
And Then I Start To Remember
And Then I Start To Surrender
That's How I Feel, And I See It's Real
That's How I Feel, And I See It's Real
That's How I Feel,
And I See It's Realthat's How I Feel,
And I See It's Real
And If I Ever Sober Up I'll Look For What I'm Missing
And Then I Start To Remember
It Slows My Heart To Surrender
That's How I Feel, And I See It's Real
That's How I Feel, And I See It's RealCaptcha
Piosenkę Enertia Real przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Real, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Real. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Real w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.