Ripped Out


Here I Am, Back Again
That Dreaded Day From Your Past
Lost In A Fantasy, Lived Your Own Reality
Thought You Were Free Of Me
Never Again To Be Seen
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
Once Again, Here I Am
That Ripped Out Page From Your Past
Lost In A Fantasy, Live Your Own Reality
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
I Bring New Pain
In The End, Make Amends
And Live At Peace With Your Past
Just One More Fantasy, No More Reality
Gone
All Along, You Were Wrong, All Along
All Along, You Were Wrong, All Along
I Bring You Pain
I Bring You Pain
I Bring You Pain
I Bring New Pain
All Along, You Were Wrong
All Along, You Were WrongCaptcha
Piosenkę Enertia Ripped Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ripped Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ripped Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Ripped Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.