Without End


Slowly Feel Time Tick Away
As We Near The Fateful Day
Don't You Hear What They Won't Say
Visions Clear, Read What They Say
In A World Free Of Pain, Free Of Fear, I Long To Live
In A World Without End, But Were Failing Again
My World Without End Is Crumbling
He Showed Us Terror
And Showed Us Fear
The Human Error
Did Not Believe
Could Not Reach You, Could Not Teach You
Who Is Gonna Save Us From Ourselves
So We Stand On Razors Edge
Hang Our Heads Over The Ledge
Close Our Eyes To Our Own Sin
Those Who Fail Could Never Win
In A World Free Of Pain, Free Of Fear, I Long To Live
In A World Without End, But Were Failing Again
My World Without End Is Crumbling
I'm The One, The Terror
Deepest Living Fear
I'm The Burning Question, The One That Draws You Near
Could Not Reach You, Could Not Teach You
Who Is Gonna Save You From Yourselves
Greatest Fear, One Step Away
Always Hear, What They Won't Say
In A World Free Of Pain, Free Of Fear, I Long To Live
In A World Without End, But Were Failing Again
My World Without End Is Crumbling
My World
My World
My World Is CrumblingCaptcha
Piosenkę Enertia Without End przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Without End, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Without End. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Without End w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.