For Me


would you share all your differences
or would you close all your doors
which are locked without any code
even if they're using force

try to face you

and i fear this decease i have
within me tucked away
tearing all what comes on my path
throw away the compliments

mark my words, I will let you in
someday, somehow, not now

yeah

on my own again
have to stay this way for me
don't know for how long , I'll see

could you use that judgemental tone
could you turn and walk away
when you know that the looks you give
are driving me insane

mark my words, I will let you in
someday, somehow, not now

yeah

on my own again
have to stay this way for me
don't know for how long , I'll see
have to stay this way for me

for meCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow For Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow For Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.