Puppet On Strings


drift out into a distant place
crawl back towards a steady base
and make a frame, in which you can play your final game

can you make sure that where I've been will fade
far away from every space that I create

don't stop until you made your wings
fly far away from the puppet on strings

take me to where I can let go of what I feel deep inside
'cause I'm not who I am
let me choose which way I want to go

make way, watch out, get away
I'm not using a brake
'till i find my place
'till i find my perfect placeCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow Puppet On Strings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Puppet On Strings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Puppet On Strings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow Puppet On Strings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.