Saved


a choice is made
a life is saved
and no one really noticed
the chance he had
but never used
'cause he did not focus

is this what you want now
is this what I get now
I just wanted you
to know my name

the words she said
my mind is fed
a feeling of relief
the choice she made
the gift she trade
but will she ever breathe

the time has come
to scream out loud
and read between the lines
I never thought
this feeling would
shiver down my spineCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow Saved przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Saved, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Saved. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow Saved w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.