Once Again


Say you're sorry if you really mean it
Take as much time as you need for it
Learn the essence of a good relation
Share just what you think of it now

Once again you fear reaching out to me

So it's lying in the palm of your hand
Please don't give away this special gift
Don't deny the way you treat the others
Share just what you think of it now

Once again you fear reaching out to me

It's like your whole life is based on a lie, (in wich you believe)
Do you realise you're holding back
"Just open up?" Is all I ask
It's like your life is missing out on what life is all about

You're a selfdestructing mechanism
Don't forget you have a privilege
You're the one who has to make decisions
Share just what you think of it now

Once again you fear reaching out to me
Once again You fear
Once again
You still fear

It's like your whole life is based on a lie, (in wich you believe)
Do you realise you're holding back
Your view on life is not a fact

You must remember; This is just one person's view I situateCaptcha
Piosenkę Face Tomorrow Once Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Once Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Once Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Face Tomorrow Once Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.